Plakat Dni Pilzna 2024

Dotacja na remont Orlika

Orlik Pilzno

Gmina Pilzno sukcesywnie inwestuje w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. Budujemy nowe obiekty, ale pamiętamy również o tych, które zostały oddane do użytku przed laty. Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki naboru do programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023. Nasz samorząd skutecznie wnioskował o remont Orlika w Pilźnie. Otrzymaliśmy 565 tys. zł dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego.

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2024 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. [na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)]

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

Prawie 3,4 mln euro dla Liwocza

LGD Liwocz

3 379 670,55 euro będzie do dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz, a tym samym także dla naszej gminy, która należy do LGD. Stowarzyszenie zawarło umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2029 dla obszaru 5 gmin, tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, będzie wdrażana w ramach: